Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng công bố Số điện thoại và địa chỉ e-mail cho người dân

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh công bố công khai số điện thoại (0903.675512) và địa chỉ email (nxa76@yahoo.com).

ong-nguyen-xuan-anh

Chiều 18.10, ông Nguyễn Xuân Anh đã đồng ý công bố công khai số điện thoại của mình (0903.675512) và địa chỉ email (nxa76@yahoo.com) để tiếp nhận phản ảnh của cán bộ, người dân và du khách trong và ngoài Đà Nẵng về tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, trật tự đô thị, môi trường, giao thông… của TP mà người dân quan tâm, đặc biệt là đề xuất các ý tưởng, kiến nghị về phát triển TP trong thời gian đến.

Trước đây, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng công bố công khai số điện thoại và địa chỉ email cỉa mình.

Gần đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng đã công bố công khai địa chỉ email cá nhân (huynhductho@danang.gov.vn); tiếp đó, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cũng công bố công khai địa chỉ email của mình (tranthotudn@gmail.com)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>